Casuïstiek

Begeleiding bij het opzetten van een zelfstandige casuïstiekgroep.

Casuïstiekbespreking adv ingebrachte casussen

Doel:

Een methodische werk-en leerbijeenkomst waarin teamleden 1 of meer actuele en urgente casussen bespreken, waarin de inbrenger een weloverwogen en onderbouwde casus inbrengt en het team kritisch meedenkt en adviseert. De bespreking dient ter advisering en ondersteuning van het professioneel handelen van de teamleden. Belangrijk is dat de acties bijdragen aan de ontwikkeling, veiligheid van de kinderen en hun ouders.

Werkwijze :

  • Bespreken casuïstiek adv de  “reflecting-team” methode

Specialisatie:

  • Methodiek Ouderschap Blijft

Duur :

  • Traject over een periode van ca een half jaar tot 1 jaar

Tijd:

  • 2 uur (1x in de 4 of 6 weken)

Aantal deelnemers :

  • Minimaal 6

Kosten:

  • 75 euro per uur (inclusief BTW)