Desiree de Jong

Desiree is bijna 25 jaar werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening. Tijdens deze periode heeft ze zich o.a. gespecialiseerd in het werken met kinderen die een autistisch spectrum stoornis hebben.

Sinds oktober 2005 heeft zij zich als ambulant hulpverlener gespecialiseerd in complexe scheidingen en heeft zij gewerkt met de methodiek ‘Ouderschap Blijft’ . Een methodiek ontwikkeld voor omgangsbemiddeling en -begeleiding.

Daarnaast heeft zij trainingen verzorgd vanuit het Nederlands jeugd Instituut (NJI), om organisaties in te trainen in de methodiek van Ouderschap Blijft.

Vanaf september 2015 is Desiree gestart als zelfstandig ondernemer en een eigen bedrijf opgestart, met de naam BONScheiding.

Kamer van koophandel nr: 64262472

Naast het eigen bedrijf werkt Desiree vanaf 2017 als coördinator voor het project BOR (Begeleide OmgangsRegeling) van Humanitas.

Scheiden is een moeilijk en emotioneel proces, waar met veel begrip, zorgvuldigheid en professionaliteit ouders en hun kinderen in begeleid moeten worden. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat professionals weten hoe ze het beste gescheiden ouders en hun kinderen hierin kunnen begeleiden.

Wat heb ik te bieden:

In de loop der jaren heb ik veel ouders, kinderen en professionals mogen begeleiden / trainen in de complexheid van een scheiding.

Deze kennis wil ik graag met gedrevenheid en enthousiasme delen met andere professionals d.m.v. het verzorgen van trainingen aan professionals en het geven van intervisie en casuïstiek

Desiree