Visie

Visie van BONScheiding

Drie professionele mensen hebben hun krachten gebundeld om , ouders, kinderen en professionals te begeleiden in de problemen die worden ervaren tijdens en na de scheiding.

BONScheiding staat voor :

De wetenschap dat voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind het belangrijk is dat hij/ zij een goede band heeft met beide ouders na een scheiding.

  • Ouders ervaren heftige emoties (boosheid, verdriet, angst), onzekerheid (hoe gaat de toekomst eruit zien) en het wegvallen van vaste patronen/ rollen (de gedeelde zorg, er alleen voor staan) Het contact met de wederzijdse families verandert en verdwijnt vaak voor wat betreft de familie van de ander.
  • Kinderen ervaren geregeld dat ze moeten kiezen tussen hun vader of moeder (loyaliteitsproblemen). Het gezinssysteem is er niet meer en ook het contact met de familie wordt anders. Kinderen houden rekening met de gevoelens van hun ouders, zeker als er sprake is van conflicten en komen hierdoor vaak niet goed toe aan het uiten van hun eigen gevoelens.
  • Professionals (hulpverleners en leerkrachten) ervaren geregeld problemen in het behouden van hun meerzijdige partijdigheid. Welke rechten en plichten hebben zij en welke handvatten kunnen helpen om zo goed mogelijk met de ouders en kinderen om te kunnen gaan.

Vanuit dit theoretisch kader wil Desiree professionals in deze problematiek begeleiden op het gebied van :

  • Psycho-educatie / informatie
  • Intervisie en casuïstiek
  • Trainingen / workshops

We staan stil bij:

  • Communicatie patronen
  • Scheidingsmelding
  • Rouwproces
  • Oplossingen

De werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid over de mogelijkheden én onmogelijkheden, meerzijdige partijdigheid, openheid, aandacht voor je zelf als professional.