Intervisie

Aanbod:

Begeleiding bij het opzetten van een zelfstandige intervisiegroep. Intervisie in een gestructureerd en frequent overleg van een groep professionals.

Doel:

Het doel van intervisie is het verbeteren van je professionele handelen, zodat je nog betere hulp kunt bieden. Het gaat bij intervisie niet om reflecteren op het proces van de cliënt, maar juist om reflectie op je eigen proces als hulpverlener. Je reflecteert op je handelen en je betrekt daarbij de kennis en kunde waarmee je jouw handelen kunt uitleggen en onderbouwen. Deze manier van reflecteren ondersteunt je vakinhoudelijke ontwikkeling.

Werkwijze :

  • Modelling methode

Duur:

  • Traject over een periode van ca een half jaar

Tijd:

  • 2 uur (1x in de 4 of 6 weken)

Aantal deelnemers :

  • Minimaal 4

Kosten:

  • 75 euro per uur (inclusief BTW)