Individuele oudergesprekken

Aanbod:

Individuele gesprekken die zijn gericht op ondersteuning van een ouder in een echtscheidingssituatie. Deze gesprekken kunnen worden ingezet bij het verwerken van de echtscheiding, omgaan met de emoties die dit oproept, problemen in het contact met de andere ouder en bij leren ondersteunen van de kinderen in dit proces.

Doel:

Het doel van de gesprekken is het versterken van een ouder in zijn of haar rol als gescheiden ouder. Een gevolg hiervan kan zijn dat het contact met de andere ouder een (betere) kans krijgt. Dit is in het belang van de kinderen en vermindert de kans op een loyaliteitsconflict.

Programmaonderdelen:

  • Kennismakingsgesprek, 5 gesprekken (frequentie eenmaal in de twee weken), evaluatiegesprek.

In de gesprekken komen de volgende thema’s aan bod:

  • Emotionele gevolgen van de scheiding;
  • Gezin van herkomst;
  • Eerdere life-events;
  • Loyaliteit;
  • Omgaan met emoties;
  • Contact met de andere ouder;
  • Eigen rol als ouder.

Kosten:

  • Kennismakingsgesprek (1 uur) gratis
  • Individueel oudergesprek (75 minuten) 70 euro (incl. BTW)