!Jes/Brugproject

Training !Jes, het brugproject

Het brugproject : hulp en informatie bij scheiding:

Een partnerscheiding is ingrijpend voor alle betrokkenen. Voor kinderen is het een stressvolle, emotionele tijd. Zij zien opeens hun ouders in verschillende leefwerelden. Ouders vragen zich af hoe het verder gaat met de opvoeding van en omgang met hun kinderen.

Aanbod:

!jes het brugproject is een preventieve training voor kind en ouders, na echtscheiden

Doel:

Blijvend ouderschap, contact tussen kind en ouder en het welzijn van betrokkenen staat centraal in deze training. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk blijven ontwikkelen, ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis.

Programmaonderdelen:

Training voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar

* Intake, 7 sessies + een follow up

* Psycho-educatie jij en scheiden

* Omgaan met emoties en met de veranderingen in het dagelijks leven

* Contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met eigen wensen en verlangens

* De metafoor van de brug: samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een echtscheiding

Training ouders

* Intake gesprek, 3 sessies en afrondend gesprek

* Psycho-educatie jij en scheiden

* Kind helpen contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen ex-partners

* Blijvende ouderschap: ex-partner en collega-ouder

Kosten:

Maximale groepsgrootte 6-8 kinderen

Per kind 300 euro ex btw, incl materiaal
Ouders300 euro ex btw, incl materiaal

!Jes